• Skiss över Barkarby sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter
  • Lobby Barkarby sjukhus. Skissbild BSK arkitekter.

Sjukhus

I planerna för Barkarby finns ett nytt sjukhus. Sjukhuset ska ha alla nödvändiga specialiteter och faciliteter för boende i Stockholms nordvästra del. Hemsö har option att bygga sjukhuset.

Förutom sjukhus kan det i kvarteret också bli ett äldreboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder i en friliggande byggnad. Sjukhuset kommer att ligga nära tunnelbana, pendeltåg och buss vid Barkarby station.

- Tanken med Barkarby Sjukhus är att det ska bli det första i sitt slag som är anpassat till landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det ska samla alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för de boende i Stockholms nordvästra del. Därför är det är viktigt att det ligger i nära anslutning till den planerade T-baneuppgången, pendeltåg och bussar vid Barkarby station, säger Hemsös VD Per Berggren.

Läs mer om Barkarby sjukhus på Hemsös webbplats >>