• Barkarby station

Tåg

Barkarby station kommer att bli en viktig knutpunkt för alla boende och arbetande i Barkarbystaden, likväl som för resten av invånarna i Järfälla. Stationen kommer att flytta 250 meter för att hamna närmare Barkarbystaden och så småningom förvandlas till tågknutpunkten Stockholm Väst.

Den nya stationen kommer att öppna under 2015. I anslutning till stationen planeras en infartsparkering i form av ett garage med bra gånganslutning till kollektivtrafiken.

Barkarby station blir Stockholm Väst

Längre fram planeras Barkarby station bli en ny knutpunkt där alla regional- och fjärrtåg stannar, den kommer då att kallas för Stockholm Väst. Att regional- och fjärrtågen stannar i Barkarbystaden gör att staden blir ännu mer tillgänglig och attraktiv för både boende och arbetande i området.

Fler tåg och färre förseningar när Mälarbanan får dubbelspår

Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår för att öka dess tågkapacitet. Det kommer att innebära tätare trafik, färre förseningar och kortare restider för både pendeltåg och regionaltåg på sträckan Tomteboda-Kallhäll. När Mälarbanan fått två nya spår kommer pendeltågen att köra på de två innersta spåren som ansluter till den nya citybanan vid Tomteboda. Fjärr- och regionaltåg kommer att köra på de två yttre spåren.

Läs mer om arbetet med Mälarbanan hos Trafikverket