• Att gå eller cykla ska vara förstahandsvalen för att göra vardagsärenden i Barkarbystaden.
  • Det ska vara enkelt och säkert att cykla och gå i Barkarbystaden.
  • Luft till din cykel finns på platser där många cyklister passerar.
  • För att skapa en god trafiksäkerhet är hastighetsbegränsningen låg för bil- och kollektivtrafik i Barkarbystaden.

Cykla & gå

Det ska vara enkelt och säkert att cykla och gå i Barkarbystaden.

Ett välplanerat gång- och cykelnät gör att korta resor och vardagsärenden i första hand ska kunna ske till fots eller med cykel. Alla gång- och cykelvägar ska vara användarvänliga, säkra och välbelysta. För att skapa en god trafiksäkerhet kommer hastighetsbegränsningen hållas låg för bil- och kollektivtrafik. Trädplanterade gång- och cykelvägar kommer att binda samman Barkarby station och Barkarbystaden med naturreservatet vid Säbysjön.

Cykelparkering och luft

Det ska vara lätt att parkera sin cykel i Barkarbystaden. Vid bostäder, busshållplatser, tunnelbana, skolor och livsmedelsbutiker ska det finnas cykelparkering under tak. Allmänna cykelpumpar ska finnas på platser där många cyklister passerar.  

Att cykla i Järfälla

Järfälla har ett 15 mil finmaskigt cykelvägnät. De närmsta åren satsar kommunen mycket på cykling. Cykelvägar rustas upp för att bli säkrare och mer tillgängliga och områdena kring våra tre pendeltågsstationer görs mer cykelvänliga med moderna cykelställ under tak och cykelpump. Cyklandets andel av trafiken ska öka från i dag 5 procent till 20 procent år 2030. 

Cykelkarta 2015 Järfälla kommun

Cykelkarta 2015 - regionala cykelvägar