• Visionsbild - Landningsbanan och kajen mot det gröna. Landningsbanan fortsätter ut i naturen och blir en plats för aktiviteter.
  • Visionsbild - Tunnelbanetorget med den nya stationen Barkarbystaden. En central plats med handel, service och ingång till bergrummet.
  • Visionsbild - Torget och parken vid Hangar 85. Hangaren skulle kunna bli saluhall och parken kan få tema odling.
  • Visionsbild - Barkarbystaden och Veddesta år 2030 med blick mot Jakobsberg och Mälaren.
  • Visionsbild - Barkarbystaden och Veddesta år 2030, sett från Veddesta mot Barkarbystaden.
  • Illustration - Så ska Barkarbystaden växa.

Så ska Barkarbystaden växa

Fram till 2030 ska det byggas 140 kvarter med 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i Barkarbystaden. Det ska bli en levande, intressant, attraktiv och karaktärsfull stadsdel. Nu ska varje del detaljplaneras och beslutas innan byggandet kan starta.

Så ska Barkarbystaden växa - illustration för utskrift >>

De speciella platser som redan finns i Bakarbystaden – hangaren, bergrummet och landningsbanan – ska tas tillvara och göras till spännande platser som människor vill besöka. 

Torg och parker

Det ska finnas gott om mötesplatser i Barkarbystaden. Vid torg och parker samlas det mest intensiva stadslivet med handel, ­restauranger och caféer. Alla torg och parker får en egen identitet, utformning och funktion i förhållande till sin plats i staden.

Grönområden

Grönområdena runt Barkarbystaden binds samman och blir lättillgängliga tack vare grönska och natur längs med gator och torg i stadsdelen. Grönskan skapar en bra miljö för växter, människor och djur.

Utbildning och sport

Det ska byggas 20–25 nya förskolor, fem-sex grundskolor, äldreboende, idrottsplatser och sporthallar. Förskolor och äldreboende kan dra nytta av att dela byggnad och gård. Skolor placeras i närheten av större stråk, parker och idrottsanläggningar så att de kan bidra med liv och rörelse.

Handel och service

Verksamheter, handel och service är placerade vid platser och stråk där många människor rör sig. Alla botten­våningar i husen ska vara möjliga lokaler för service- och affärsverksamhet.

Kollektivtrafik

Barkarbystaden ska få tunnelbana med två stationer: Barkarbystaden och Barkarby station/Stockholm Väst. Byggstart planeras ske 2018 och arbetet beräknas ta cirka sex år. Busstrafik finns och pendeltåget går från Barkarby station.

Gå, cykla och åka bil

Att gå eller cykla ska vara förstahandsvalet för att göra vardagsärende för boende i Barkarbystaden. Gång- och cykelvägar ska vara välplanerade. Bilberoendet ska vara lågt.

Attraktiva kontorslägen

Bra kommunikationer, en kunskapsintensiv miljö, konferensmöjligheter och ett levande stadsliv skapar attraktiva kontorslägen.