Tunnelbana till Barkarby

Barkarbystaden får tunnelbana. Den blå linjen från Akalla förlängs med två stationer - Barkarbystaden och Barkarby station.

Planerad byggstart för tunnelbanan är 2018 och byggtiden beräknas till cirka sex år.

Det blir två nya stationer efter Akalla; Barkarbystaden mitt i den framväxande stadsdelen och slutstationen Barkarby station intill pendeltåget och den framtida bussterminalen. Restiden från Kista till Barkarby station blir 8 minuter.

Se filmen om nya tunnelbanan och stationerna i Järfälla

Därför byggs tunnelbanan

Film - på tre minuter lär du dig nästan allt om hur och varför tunnelbanan byggs ut >>

Stockholm växer och behovet av bostäder och en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik ökar. Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station kommer att koppla samman en växande region där Barkarby/Jakobsberg pekas ut som en regional stadskärna i den framtida Stockholmsregionen. Utbyggnaden av tunnelbanan är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas med bostäder och verksamheter.

Se hela sträckan

Sträckan från Akalla till Barkarby är 3,4 kilometer och tunnelbanan ska gå 40 meter under markytan.
På Stockholms Läns Landstings webbplats kan du se en panoramavy över hela sträckan från Akalla till Barkarby station/Stockholm Väst >> 
(För att navigera i kartan - använd pilarna längst ner i vyn eller klicka i kartan. Du byter vinkel genom att klicka på den svarta kameraikonen.)

Byggtiden

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. Utbygganden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby planeras att starta 2018, innan dess kan provborrningaroch förberedande arbeten genomföras.

Pågående arbeten just nu >>

Film - Så kan du påverkas under byggtiden >>

Följ tunnelbanans utveckling på Stockholms Läns Landstings webbplats >>

Prenumerera på Stockholms Läns Landstings nyhetsbrev om tunnelbanans utbyggnad >>

Har du frågor om utbyggnaden av tunnelbanan är du välkommen att kontakta FUT
e-post tbanabarkarby@sll.se
telefon 08-737 25 00