• BAS Barkarby, en mötesplats för lärande, kultur och näringsliv.

BAS Barkarby

BAS Barkarby blir en regional mötesplats för lärande, kultur och näringsliv. Här ska människor från skola, näringsliv, kultur och service vilja vara, mötas och utvecklas tillsammans.

Den första etappen av BAS Barkarby innehåller gymnasieskolor, högskoleutbildning, kontor, kultur- och multihall för idrott och mässor, bibliotek och konsthall. Det blir också restaurang, café och gym. Tanken är att de teoretiska gymnasieutbildningar som finns i Jakobsberg flyttar hit. Det pågår också en förstudie för att se vilka högskoleutbildningar som kan flytta in.

Byggstart för etapp 1 är planerad till januari 2017 och inflyttning beräknas till hösten 2019. 

Hotell och små lägenheter

Etapp 2 ska innehålla 100 bostäder, små lägenheter, och hotell. Preliminär byggstart för etapp 2 är vid årsskiftet 2020/2021.

Namnet BAS Barkarby

Det tidigare namnet, Barkarby College, skrotas eftersom namnet behöver signalera mer än utbildning. Det ska bli en regional mötesplats för lärande, kultur och näringsliv.

I ordet BAS finns en historisk koppling till den gamla flygbasen i Barkarby, samtidigt som fastigheten kommer att vara basen för något helt nytt. Huset kommer för många att bli basen - hjärtat och navet - i Barkarbystaden. BAS kan också vara en förkortning för "bostad, arbete, skola" eller "business, academy, science".

Bra läge - lätt att ta sig hit

BAS Barkarby får ett mycket bra läge, just intill den nya stationen i Barkarby/Stockholm Väst, nära tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg, bussar och Förbifart Stockholm. Det optimala läget gör det enkelt att ta sig hit från hela Mälardalen.

Mer om BAS Barkarby

Järfälla kommun har tecknat samarbetsavtal med Atrium Ljungberg för att tillsammans utveckla BAS Barkarby till en regional mötesplats för lärande, kultur och näringsliv. En plats där människor vill vara, mötas och utvecklas tillsammans. Atrium Ljungberg har erfarenhet av liknande projekt av att bygga stad och lärandemiljöer där många funktioner integrerats i lyckade helhetslösningar. BAS Barkarby blir hjärtat i den dynamiska stadsmiljö som skapas runt kollektivtrafiknoden Barkarby station/Stockholm Väst.

Byggstart för projektet: Beräknat januari 2017

Första etappen klar: Beräknat hösten 2019 för utbildning, kultur och näringsliv. Hotell och bostäder beräknas flytta in 2021 i samband med att tunnelbanan står klar.

Läs mer om avtalet mellan Järfälla kommun och Atrium Ljungberg >>