Utbildning

Det kommer att flytta in många barn och unga i Barkarbystaden. Förskolor och skolor finns med i planeringen från början.

I programmet för Barkarbystaden planeras för totalt 20-25 nya förskolor och fem-sex grundskolor. Bra förskolor och skolor, säker trafikplanering och ett stort naturreservat runt hörnet gör Barkarbystaden till en bra plats för barn och ungdomar att leva och bo i.

Förskolor

Förskolorna kommer att ligga både i fristående hus och i bottenplan på flerbostadshus. Förskolorna placeras så att de ligger nära bostäder. En tanke är att förskolor och äldreboende kan dra nytta av att dela byggnad och gård. Just nu finns de här förskolorna i Barkarbystaden >>

Skolor

Skolorna i Barkarbystaden ska placeras så att de bidrar med liv och rörelse till platser. De ska ha närhet till större stråk, parker, grönområden och idrottsanläggningar. Just nu finns det en F-5 skola i Barkarbystaden >>