Utökad busstrafik i Barkarbystaden

2014-11-28

Från den 14 december får buss 567 ny sträckning och utökad trafik.

14 december börjar en ny tidtabell gälla hos SL. En av förändringarna är att buss 567 får en ny sträckning och utökad trafik.

Den nya sträckningen innebär att restiden mellan Barkarbystaden och Barkarby station förkortas. Idag går bussen via Veddesta innan den stannar vid Barkarby station. Från den 15 december kommer bussen istället att gå via Enköpingsvägen.

Linjen får även utökad trafik genom förlängda turer till/från Sollentuna station dagtid, med 30-minuterstrafik mellan cirka kl. 9:45 – 13:45 vardagar. Trafikeringstiden till/från Sollentuna förlängs kvällstid med 30 minuter. 

För mer information om busstrafiken, kontakta SL.