Träskola, sopsug och smidig sortering i Barkarbystaden

2014-12-09

När Barkarbystaden nu växer i en rasande fart är det viktigt att det sker på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Barkarbystaden ska vara en grön stadsdel där det är lätt att leva hållbart.

30 procent under byggnormen

Barkarbystaden ska präglas av en hållbar och låg energianvändning. Husen ska vara välisolerade för att minska energiförbrukningen och målet är att bebyggelsen i Barkarbystaden i genomsnitt ska ha 30 procent lägre energianvändning än vad normen säger. Det finns planer
för mycket energisnåla hus, så kallade passivhus eller plusenergihus, i alla områden i Barkarbystaden. Dessa hus producerar lika mycket energi som huset behöver, eller till och med mer.

Klimatneutrala Herrestaskolan

Herrestaskolan, som planeras starta under våren 2016, kommer att vara en så gott som helt koldioxidneutral skola. Detta är tack vare att stommen är byggd av massivträ. Skolans tak kläs med växter som förbättrar luften och klimatet i staden. Det har även ställts hårda krav på energibesparing, akustik, luftkomfort och självklart får inga farliga kemikalier finnas. Tidigare i år utsågs Herrestaskolan som ett av Sveriges tio mest intressanta byggprojekt.
Herrestaskolan presenterades på världens största konferens för hållbart byggande, Sustainable Building Conference Series i Barcelona, som ett av de främsta exemplen
över var Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande.

Smart sopsug och smidig sortering

I Barkarbystaden ska alla ha möjlighet att återvinna sitt avfall i närheten av bostaden. Många hushåll och verksamheter i Barkarbystaden kommer att anslutas till en sopsug. I sopsugen transporteras hushållsavfall, plast och tidningar i rör under marken till
en terminal där sopbilen hämtar avfallet. På så sätt slipper sopbilen åka runt till alla fastigheter i staden, utan hämtar allt hushållsavfall på ett och samma ställe. Det gör att det blir färre transporter och dessutom minskar risken för lukt och skadedjur eftersom avfallet
inte lagras i behållare i fastigheten. De hushåll som har sopsug ska även sortera ut matavfallet via matavfallskvarn i köket. Matavfallet rötas och blir biogas.