Så ska Barkarbystaden växa ännu mer

2015-06-22 stadsbyggnad vision

När Järfälla får tunnelbana ökar kraven och möjligheterna att bygga fler bostäder i Barkarbystaden och skapa en levande stad. Nu ska Program för Barkarbystaden, ett tillägg till den fördjupade översiktsplanen från 2006, ut på samråd. I den nya planen ryms upp till 18 000 bostäder på Barkarbyfältet.

Under våren 2014 undertecknades Stockholmöverenskommelsen som innebär en utbyggnad av tunnelbanan till fyra kommuner. För Järfälla handlar det om två stationer – en i Barkarby och en i Barkarbystaden. Ett villkor för överenskommelsen är att Järfälla kommun åtar sig att bygga fler bostäder. Den fördjupade översiktsplanen för området från 2006 gäller i stort fortfarande, men behöver kompletteras med ett tillägg för att rymma tunnelbanan och fler bostäder.

I det nya tillägget Program för Barkarbystaden planeras för en tätare bebyggelse än tidigare, och framförallt för fler bostäder. En viktig förändring sedan 2006 är att den mark som försvaret tidigare förfogade över har överlåtits till Järfälla kommun och kan därför bebyggas.

– I Järfälla bygger vi Stockholmsregionens nästa stad. Vi ser en bostadsbrist i hela regionen som framförallt drabbar våra unga som får allt svårare att flytta hemifrån. Samtidigt riskerar bristen på bostäder att hämma tillväxtmöjligheterna. Därför höjer vi nu ambitionerna för Barkarbystaden och skapar förutsättningar för ytterligare tusentals nya bostäder i Järfälla, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Program för Barkarbystaden är ett ramverk för Barkarbystadens fortsatta utbyggnad och lägger en grund för en föränderlig och mångsidig stad. Planen är uppbyggd kring större stadsbyggnadselement som huvudgator, parker, platser och torg som skapar strukturen och fungerar som en ryggrad i den fortsatta utbyggnaden. Program för Barkarbystaden kommer att vara ute på samråd under sommaren.

Om samrådet

Mellan 30 juni och 14 september ställs förslaget ut på samråd i kommunhuset  och biblioteken i Barkarby och Jakobsberg. På Järfällafestivalen 5 september finns möjlighet att ställa frågor och tycka till om förslaget.