• Flerbostadshuset vid Ålsta Torg får Järfälla kommuns byggnadsmärke 2015, för god och hållbar byggnadskultur vid nybyggnad
  • "Byggnadens öppna form med sitt rumssamband och sin relation till parken och torget uppfyller på ett bra sätt planens gestaltningsidé."
  • Björk och pil ger skugga och volym till gården.
  • Gården är generöst möblerad och planterad med bland annat sittgrupper för de boende och plats för lek för barn.
  • Sopsugsterminalen får årets hedersomnämnande för god byggnadskultur och god arkitektoniskt utformning.
  • Det hör inte till vanligheterna att en sopsugsterminal får hedersomnämnande som byggnadsmärke.
  • Sopsugsterminal med god arkitektoniskt utformning.
  • Sopsugsterminal nerifrån-och-upp.

Järfällas bästa byggnad 2015 finns i Barkarbystaden

2015-10-20

Flerbostadshuset vid Ålsta Torg i Barkarbystaden får Järfälla kommuns byggnadsmärke 2015 – för god och hållbar byggnadskultur vid nybyggnad. Samtidigt får sopsugsterminalen årets hedersomnämnande.

Byggherre till det belönade flerbostadshuset vid Ålsta torg är Viktor Hanson AB och arkitekt är Joliark genom Per Johanson och Annika Högsander.

Enkelt, rent, funktionellt och fin gård

Motiveringen till priset är:  

Fasaderna har ett konsekvent enkelt och rent uttryck med en genomgående vit färgsättning, symmetrisk fönsterplacering och balkonger som går över hörn, i nordvästra hörnet i väl tilltagen oregelbunden form med en genomgående slank betongpelare. Byggnadens organiska öppna form med sitt rumssamband och sin relation till parken och torget uppfyller på ett bra sätt planens gestaltningsidé.

Trapphusen är genomgående och lägenheterna är funktionella med tydliga grundkvaliteter. Takytan varierar med en kraftig resning på del av byggnaden och har en bearbetad avslutning i form av en mindre takfot med utstickande profilerade taktassar. Gården är på de gemensamma gräsytorna generöst möblerad och planterad med bland annat sittgrupper för de boende och plats för lek för barn. Träden, både björk och pil, ger på sikt skugga och volym till gården. Förgårdsmarken är också trädplanterad, vilket kommer att höja kvaliteten även på gatumiljön.

Sopsugsterminalen får årets hedersomnämnande

Årets hedersomnämnande går till Sopsugsterminalen i Barkarbystaden för god byggnadskultur och god arkitektoniskt utformning.

Byggherre: Järfälla kommun genom Fastighetsavdelningen

Arkitekt: Tengbom genom Krister Bjurström arkitekt SAR/MSA

Läs mer - Vad är en sopsug? >>

Om priset ”Årets byggnadsmärke”

Priset Årets byggnadsmärke delas ut för att belöna god arkitektur och byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och anläggningar eller vården av kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla byggnader och anläggningar. Priset beslutas och delas ut av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun.