• Såhär ser sopsugsterminalen ut när den är färdigbyggd

Barkarbystaden blir först i Sverige med kommunalägd sopsug

2013-10-30

Du har väl inte missat att i Barkarbystaden håller Järfälla kommun på att bygga en stationär sopsug? Sopsugen fungerar så att man kastar sina sopor i ett sopnedkast, varpå soporna vakumsugs i rör fram till en container i en sopsugsterminal. På detta sätt blir det miljövänligare, då sopbilen inte behöver åka runt till alla bostäder för att hämta soporna. Du slipper dessutom lukt och sopkärl.

Att sopsugen styrs kommunalt innebär att kommunen ansvarar för investeringen och ställer krav på långsiktig hållbar investering. Den hållbara investeringen går ut på låga driftkostnader och litet behov för service och byte av tekniska komponenter. Finansieringen kommer sedan ske genom anslutningsavgifter för alla lägenheter och verksamheter. Driftkostnaden kommer att ske genom särskild avgift i avfallstaxan som gäller från och med den 1 januari 2014.

Sopsugen kommer att samla in avfall från skolor, bostadsområdena och papperskorgar. I bostadsområdena kommer sopsugen att samla in avfallsslagen plast, tidningar och restavfall. Matavfall kommer att sorteras ut i matavfallskvarnar i varje lägenhet. Övriga förpackningar som elavfall, farligt avfall och grovt avfall kommer att samlas i speciella avfallsutrymmen i bostadshusen.

I terminalbyggnaden kommer soporna sorteras i tre olika containrar, en för plast, en för tidningar och en för restavfall. Sopsugsterminalen är fördelaktigt placerad intill den stora transportvägen Enköpingsvägen, och skild från bostadshusen.

Tekniken anpassas för 2500 anslutna lägenheter. När kommunen sedan beslutar att bygga ut Barkarbystaden finns möjligheter att installera teknik i byggnaden för upp till 5000-6000 lägenheter sammanlagt.